Copyright © Belevingvanmedia.nl 2012-2018

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Belevingvanmedia.nl besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Belevingvanmedia.nl noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Belevingvanmedia.nl is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Belevingvanmedia.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Belevingvanmedia.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Belevingvanmedia.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via mailadres info@belevingvanmedia.nl

Reageren

Voor het deelnemen aan forums en reactiemogelijkheden op belevingvanmedia.nl gelden de volgende regels:

1. Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.

2. Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin.

3. Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).

4. Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst.

5. Reacties die niet aansluiten op het onderwerp en/of op een andere manier verstorend zijn, worden verwijderd.

 

Privacy

Belevingvanmedia.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt Belevingvanmedia.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van de video – en informatiewebsite. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan Belevingvanmedia.nl zijn website en dienstverlening verbeteren.

Belevingvanmedia.nl maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Als u nog vragen heeft, stuur dan een mail naar info@belevingvanmedia.nl

Voorwaarden

Als u beeldmateriaal aan ons doorstuurt, doet u dat in overeenstemming met de voorwaarden van Belevingvanmedia.nl. Uw bijdrage aan Belevingvanmedia.nl Nieuws is ‘rechtenvrij’ en geeft ons toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken.

 

Belevingvanmedia.nl kan niet garanderen dat al uw foto’s en video’s gebruikt worden en behoudt het recht om uw bijdrage zonodig te redigeren.

 

Op geen enkel moment mag u uzelf of anderen in gevaar brengen, onnodig risico’s nemen of wetten doorbreken om uw nieuwsbijdrage te vergaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Belevingvanmedia.nl 2019 | 085 002 6032 | KVK: 72662972